TILBAGE

Nordjyske psykiatripatienter først til at få gavn af ny form for brugerinddragelse

10. oktober 2019
Psykiatrien i Region Nordjylland går forrest med at udvikle og indføre en ny brugerinddragelsesmetode, PRO-Psykiatri, der på sigt skal udbredes til hele landet. 20 spørgsmål styrker patienternes muligheder for at være aktivt med i de beslutninger, der træffes om deres behandling. Metoden er afprøvet med gode erfaringer og udbredes nu til hele regionen.
Kontaktperson

Jan Mainz

Direktør for patientforløb og kvalitet, professor
Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital

Tlf.:

25 57 90 33
Forfatter

Carsten Randers

Pressekonsulent
Regionssekretariat

Tlf.:

29 26 02 81