Regionen fritaget for at deponere en halv milliard

Om Regionen

Region Nordjylland bliver fritaget for at skulle båndlægge næsten en halv milliard kroner til byggeriet af Psykiatriens etape 2 ved det ny universitetshospital i Aalborg Øst. Dermed er økonomien sikret, og regionen letter presset på sin kassebeholdning.

Byggeriet af etape 2 forventes at gå i gange i slutningen af 2023 eller starten af 2024.

Letter pres på kassebeholdning

Region Nordjylland er nu på helt sikker grund i et kommende psykiatri-byggeri ved Nyt Aalborg Universitetshospital.

Regionen har i flere omgange søgt og nu fået fritagelse fra samlet set at skulle deponere 489 millioner kr. til byggeriet af Psykiatriens etape 2, der opføres som et OPP-projekt.

De 489 millioner, som altså ikke skal båndlægges til byggeriet, dækker næsten den fulde byggesum. Entreprenørfirmaet A. Enggaard A/S, som har vundet entreprisen, skal bygge for i alt 500 millioner kr.

- Jeg er rigtig glad for, at vi slipper for den kæmpe binding af penge i OPP-projektet, og at vi nu med sindsro kan gå i gang med byggeriet af Psykiatriens etape 2. Det er en meget vigtig brik, at vi får flyttet Psykiatrien ud til Nyt Aalborg Universitetshospital i nye rammer, hvor sengepladserne samles, og der bliver et endnu tættere samspil mellem psykiatri og somatik, siger regionsrådsformand Mads Duedahl (V).

For OPP-projekter - partnerskab mellem en offentlig og privat aktør - gælder som udgangspunkt, at bygherre skal deponere et beløb svarende til byggesummen. Det er midler, som dermed er båndlagt og ikke kan bruges til andet.

Med fritagelsen, som er mulig via en puljeordning fra staten, lettes presset på Region Nordjyllands kassebeholdning.

- Hvis ikke vi havde fået fritagelse for at deponere det store beløb til OPP-projektet, ville det betyde en meget stor udfordring for regionens kassebeholdning. Hvis regionen kommer under minimumskravet for, hvad der skal være i regionens kassebeholdning, kan vi måske blive presset udefra til at foretage nogle uhensigtsmæssige opbremsninger. Nu har vi formået at skabe et råderum til fortsat selv at bestemme, siger regionsrådsformand Mads Duedahl.

Psykiatrien samles og styrkes

Byggeriet af det psykiatrihospital i Aalborg Øst sker i to etaper. Første etape på 11.000 kvadratmeter er opført som et rent regionalt finansieret projekt. Det er indrettet til akutpsykiatri og retspsykiatri.
Etape 2 er på 19.000 kvadratmeter med entreprenørfirmaet A. Enggaard A/S som OPP-leverandør.

Det betyder, at OPP-leverandøren både står for finansiering, projektering, etablering og udvendig drift og vedligeholdelse i 25 år.

Etape 2 omfatter de voksenpsykiatriske sengeafsnit, hele børne- og ungdomspsykiatrien med et helt nyt afsnit for spiseforstyrrelse. Desuden bygges en separat hospitalsskole, som er målrettet børn fra både somatikken og psykiatrien.

Det forventes, at byggeriet vil stå færdigt i 2025.

Fakta:

  • Enggaard A/S har på projektet AART Architects A/S og NIRAS A/S som underrådgivere og Velliv, Pension og Livsforsikring A/S som finansiel investor.
  • Region Nordjylland har med OPP-kontrakten forpligtiget sig til at betale en ydelse på ca. 17,5 millioner kr. årligt i 25 år, forventeligt fra år 2025. Samt en driftsydelse på yderligere 1,4 millioner kr. om året. Desuden skal regionen betale overtagelsessummen på ca. 250,2 millioner kr. ved udløb af OPP-kontrakten.
 

Opdateret