”Jeg havde ikke fundet et job uden støtte”: Tværfaglig indsats hjælper 38-årige Mads og andre borgere med psykisk sygdom i arbejde

Om Regionen Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Region Nordjylland arbejder sammen med kommunerne i Aalborg og Hjørring om at hjælpe borgere med en psykisk diagnose i arbejde. Tilbuddet kaldes IPS og står for Individuelt Planlagt Job med Støtte. Metoden har en påvist effekt – og de lokale erfaringer er så gode, at tilbuddet løbende bliver bredt ud til flere målgrupper inden for Psykiatrien.

Mads Bruun Jensen er glad for at trække i arbejdstøjet otte timer om ugen. Foto: Lene Pedersen, Region Nordjylland.

Vejen til job

Hvad er vigtigt at fremhæve i et CV? Og hvordan sælger man sig selv bedst i en ansøgning? Jobsøgning kan være svært, og for personer med en psykisk diagnose kan både søgningen og opstarten på et job være forbundet med mange udfordringer.

Derfor arbejder Psykiatrien i Region Nordjylland sammen med jobcentrene i henholdsvis Aalborg og Hjørring om såkaldte IPS-forløb, hvor de hjælper borgere med psykiske diagnoser i arbejde eller uddannelse. IPS står for Individuelt Planlagt Job med Støtte og dækker over en evidensbaseret beskæftigelsesindsats.

- Jeg havde ikke fundet et job uden hjælp fra jobcenteret og Psykiatrien, siger 38-årige Mads Bruun Jensen fra Nørresundby.

Han blev diagnosticeret med bipolar lidelse for tre år siden og har kæmpet for at finde et job siden da. I dag arbejder han otte timer om ugen hos et entreprenørfirma:

- Det har været en hård erkendelse for mig, at jeg ikke kan arbejde 37 timer om ugen. Det har jobcenteret og Psykiatrien hjulpet mig med at finde frem til. I dag er jeg glad for, at jeg bare kan holde til at komme afsted på arbejde – det betyder meget for mig at komme ud blandt mennesker og føle mig værdsat.

Den tværfaglige indsats

IPS startede som et tilbud for borgere med en psykisk diagnose i alderen 18-29 år. Men erfaringerne i både Aalborg og Hjørring er så gode, at projektet løbende bliver bredt ud til flere målgrupper inden for Psykiatrien. Blandt andet ledige borgere som er visiteret til flexjob og borgere over 30 år, som er den målgruppe, Mads Bruun Jensen er en del af.

Han er en af de 153 borgere med en psykisk diagnose, der har været tilknyttet et IPS-forløb i Aalborg Kommune siden 2020. Her hjælper IPS-konsulenten med at skrive ansøgninger, tage kontakt til arbejdsgivere og støtte borgeren i alt det, der kan være svært i forbindelse med søge og starte op i et ordinært arbejde.

- Vi arbejder hen mod præcis det, som den enkelte drømmer om. Nogle borgere har et mål, som ligger langt ude i fremtiden, men mit arbejde handler om at facilitere den proces. For det er vigtigt, at borgeren gør sig sine egne erfaringer og har ejerskab over processen, så vi i sidste ende lander et job, som borgeren kan blive i på længere sigt, fortæller Wagner T. G. Sørensen, som er IPS-konsulent ved Jobcenter Aalborg.

Hele processen sker i tæt samarbejde med Psykiatrien. Her er medarbejderne blandt andet inde over, hvor mange arbejdstimer der er realistiske for den enkelte borger, samt hvordan eventuel medicinering og behandlingsforløb spiller sammen med opstarten på en arbejdsplads.

- Det centrale i samarbejdet er, at det er så fleksibelt. Vi er nødt til at finde ud af, hvad der passer den enkelte i forhold til døgnrytme, timeantal, medicinering og hvad der ellers kan være af skånehensyn, så alle borgere lykkes med lige netop deres potentiale, siger Rebecca Fink Rathke, socialrådgiver i Psykiatrien i Region Nordjylland.

En betydningsfuld hjælp

Lige nu er 86 borgere i gang med et IPS-forløb i Aalborg Kommune, og det samme gælder 132 borgere i Hjørring Kommune. 49% af borgerne i Aalborg er i en virksomhedsrettet aktivitet som for eksempel lønnede timer, løntilskud eller virksomhedspraktik, og i Hjørring gælder det 65% af borgerne. Og det er glædeligt på flere planer – for ud over den samfundsøkonomiske fordel har indsatsen også betydning for borgernes sygdomsforløb, understreger Rebecca Fink Rathke socialrådgiver i Psykiatrien:

- Psykisk sygdom fører ofte en række sociale udfordringer med sig. Men tilknytningen til en arbejdsplads eller en uddannelsesinstitution kan give en følelse af at være betydningsfuld i både en faglig og social kontekst. På den måde kan beskæftigelsesindsatsen være med til at forebygge sygdomsforværring for borgere med psykisk sygdom.

Når borgeren kommer i arbejde, fortsætter kontakten til IPS-konsulenten op til et år efterfølgende – og det er værdifuldt for 38-årige Mads Bruun Jensen:

- Det betyder, at jeg ikke skal starte forfra hver gang, jeg skal i kontakt med systemet. Jeg kan ringe til min IPS-konsulent, hvis jeg har brug for hjælp til papirarbejde, løn eller bare har brug for at snakke med en, der kender mit forløb. På den måde føler jeg mig virkelig taget hånd om og hjulpet på vej. Det betyder meget for, hvordan jeg ser mig selv på arbejdsmarkedet fremadrettet.

Håbet er, at IPS-samarbejdet bliver bredt ud til endnu flere målgrupper og kommuner, så borgere med psykiske diagnoser i hele Nordjylland kan få hjælp til at komme i job eller uddannelse.

Yderligere information

- IPS er en internationalt anerkendt metode, og Sundhedsstyrelsen har fremhævet den som en indsats i 10-års planen for psykiatrien. Det er et kriterie, at borgerne selv siger ja til at deltage i forløbet.

- I Aalborg er IPS et tilbud for flere forskellige målgrupper indenfor Psykiatrien. Det gælder de 18-29-årige, de +30-årige, fleksjobvisiterede ledige samt borgere der er i gang med en integrationsproces. Psykiatrien og Jobcenter Aalborg har netop startet et forsøgsprojekt op for unge i alderen 15-17 år.

- En opgørelse fra november 2022 viser, at 153 borgere i Aalborg har været gennem et IPS-forløb siden maj 2020. Heraf er 86 borgere i et aktivt IPS-forløb – 49% af dem er i en virksomhedsrettet aktivitet. 67 borgere har afsluttet deres forløb, og 3 måneder efter forløbet er 31% af dem i job, fleksjob eller uddannelse, mens 8% ikke modtager forsørgelsesydelsen.

- I Hjørring er IPS et tilbud for alle psykisk sårbare borgere over 18 år. Den primære målgruppe er borgere, som er diagnosticeret med en psykisk sygdom, men den sekundære målgruppe rummer også borgere, som er i psykisk mistrivsel uden at have en diagnose. Hermed strækker tilbuddet sig ud over det evidensgrundlag, der er for IPS. I januar 2022 startede Psykiatrien og Jobcenter Hjørring en særskilt ungeindsats op for de 15-17-årige.

- Jobcenter Hjørring ser de samme positive resultater for borgere i psykisk mistrivsel som for borgere med en psykisk diagnose. Siden 2017 har 419 borgere været tilknyttet et IPS-forløb i Hjørring. Heraf er 132 borgere i et aktivt IPS-forløb – 65% af dem er i en virksomhedsrettet aktivitet. Af de borgere der var i et IPS-forløb i 2022, var 54% selvforsørgende ved forløbets afslutning.

Opdateret