Information og gode råd om en sundere livsstil

Pas godt på din krop. Med sunde vaner i dagligdagen, kan du styrke dit helbred, så du får det bedre både fysisk og psykisk.

Gør fysisk aktivitet til en del af din hverdag

 Loeb i Moelleparken - Aalborg

Motion har god effekt på psykisk sygdom - det viser flere undersøgelser

Vælg motion, der passer til dig. Gå en tur, brug cyklen - eller prøv en holdsport sammen med andre. Der er mange muligheder.

Få inspiration på PsykiatriFondens hjemmeside om motion og psykisk sundhed

Tal om sundhed med din behandler

Få en snak om, hvordan fysisk sundhed kan gøre en forskel for dig - og bliv vejledt om, hvordan du kommer i gang med en sundere livsstil.

Psykiatriens sundhedskoordinator Malene Vejby Kristensen kan også vejlede dig, telefon: 20 44 67 72.

Pjecer, der kan hjælpe dig på vej

Er du klar til at tage de første skridt mod en sundere livsstil? Se vores pjecer med information og gode råd om, hvad du kan gøre:

Video: Aktiv overlevering - Hjælp sundheden på vej - sammen

Hjælp til selvhjælp: Steen Peter har en psykiatrisk diagnose. Han har fået hjælp til at ændre sin livsstil - og det har gjort en kæmpe forskel for ham. Fysisk træning giver ham mere ro og mindre stress - og han kan bedre kontrollere sin sygdom.

Hjælp til forandring: Når fagpersoner i behandlingspsykiatri og kommune sammen tager ansvar for at hjælpe patienter i gang med at ændre på deres vaner med fx kost og motion, kan der skabes positiv forandring.  

Muligheder for motion under din indlæggelse

Fodbold - Psykiatrien 

Flere steder i Psykiatrien findes der motionsrum, boldbaner m.v. Spørg personalet om, hvilke faciliteter, der er til rådighed der, hvor du er indlagt.

Oversigt på vej med info om tilbud og faciliteter på Psykiatriens forskellige afdelinger!

  • Aalborg - Mølleparkvej
  • Aalborg - Brandevej
  • Brønderslev
  • Frederikshavn
  • Thisted