Få hjælp online eller over telefonen

Der er mange muligheder for at få online eller telefonisk hjælp, hvis du har behov for at tale med nogen. Listen her er de større nationale foreninger m.m. Listen er ikke udtømmende. Du kan søge på nettet efter noget, der er mere målrettet dit behov og din sygdom, f.eks. ud fra patientforeninger.