Facebook Recovery - lad os tale om det

Center for Recovery og Samskabelse har fået en Facebookside. Siden hedder "Recovery - lad os tale om det"

Åbenhed om livet med eller efter psykisk lidelse er, hvad vi står for i Landsindsatsen EN AF OS, fordi åbenheden er helt afgørende for at bryde med det tabu og de fordomme, som mange med en diagnose oplever. For os er det vigtigt at rette fokus på menneskerne bag diagnoserne - og de liv de lever. 

Gennem personlige og autentiske fortællinger, vil vi på Facebooksiden "Recovery - lad os tale om det!" vise, hvordan recovery kan se ud og forhåbentlig give håb og inspiration med på vejen.

Find siden her

Opdateret