Ændringer i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling

Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Fra den 1. januar 2024 ændres i navne og opgaver for de nuværende Ambulatorium for ADHD og Ambulatorium for Børne- og Ungdomspsykiatri. Fremadrettet vil de faglige ansvarsområder i ambulatorierne ændres, så der i stedet bliver en aldersopdelt struktur. Ambulatorierne skifter navn og målgruppe til hhv. Ambulatorium for Børn (målgruppe 0-13 år) og Ambulatorium for Unge (målgruppe 14-17 år). 

Fra den 1. januar 2024 ændres i navne og opgaver for de nuværende Ambulatorium for ADHD og Ambulatorium for Børne- og Ungdomspsykiatri. Fremadrettet vil de faglige ansvarsområder i ambulatorierne ændres, så der i stedet bliver en aldersopdelt struktur. Ambulatorierne skifter navn og målgruppe til hhv. Ambulatorium for Børn (målgruppe 0-13 år) og Ambulatorium for Unge (målgruppe 14-17 år).

Som patient - og pårørende – i et eksisterende patientforløb hos os i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling vil du/I ikke mærke større ændringer. Dog vil der fx være ændringer i organisationsnavnene i den information du modtager fra os.
Dit forløb vil blive fagligt varetaget som hidtil og af samme personale. Det vil sige, at igangværende/henviste patientforløb fortsætter og afsluttes hvor de er opstartet.

Som ny patient vil du blive givet et tilbud i det ambulatorium, der har ansvar for den aldersgruppe som du er er omfattet. Det vil vores visitationsenhed sikre når de modtager henvisning fra din praktiserende læge og afklarer at et tilbud i afdelingen er relevant for dig. Det vil sige, at nyhenviste patienter fra årsskiftet vil blive visiteret til det ambulatorium, som har ansvar for den målgruppe som du, som patient, tilhører.

Den aldersopdelte struktur er kendt og velfungerende i de øvrige børne- og ungdomspsykiatrier i Danmark. Forventningerne til omlægningen er bl.a., at det vil kunne styrke afdelingens samarbejde med almen praksis og kommunerne samt samarbejde med jer, patienter og pårørende. 

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser, dagafsnit og sengeafsnit i afdelingen omfattes ikke af organisationsændringerne.

Ved eventuelle spørgsmål til ændringerne, så er du/I velkommen til at kontakte: psykiatri.boernogunge@rn.dk

Opdateret