Særlige funktioner

I Sengeafsnit N7, Frederikshavn har vi en særlig funktion i form af vores psykiatriske mobilteam.