Intensivt Sengeafsnit S5

Intensivt Sengeafsnit S5 er et afsnit, hvor døren er låst. Vi modtager patienter, der har akut brug for intensiv pleje og behandling i en periode, hvor de er hårdt belastet af deres sygdom. Nogle patienter indlægges med tvang, fordi de har det så dårligt, at de er til fare for sig eller andre.

Indgang