Intensivt Sengeafsnit N6

Intensivt Sengeafsnit N6 er et lukket afsnit. Vi modtager patienter, der har akut brug for intensiv pleje og behandling i en periode, hvor de er hårdt belastet af deres sygdom. Nogle patienter indlægges frivilligt, mens andre indlægges med tvang, fordi de har det så dårligt, at de er til fare for sig eller andre.

Opholdsstue