Vejledning til dig, der skal i gang med PRO

Hvis du er patient i et ambulatorium eller et sengeafsnit, der tilbyder PRO-Psykiatri, vil personalet forklare dig, hvad det går ud på, og hvad du kan få ud af at anvende metoden. Du kan også læse om det her.

Din behandler hjælper dig i gang

PRO-Psykiatri kan være med til at styrke dialogen mellem dig og din behandler og gøre den mere fokuseret. Din behandler vil forklare, hvad metoden går ud på, og hvorfor det kan være en fordel at anvende PRO. PRO står for 'Patientrapporterede oplysninger' - det vil sige dine oplysninger om, hvordan du har det.

Du bestemmer selv, om du ønsker at gøre brug af metoden. Det er et ekstra tilbud, du får.

Hvis I aftaler at anvende PRO i dit forløb, sørger din behandler for, at du får adgang til et elektronisk spørgeskema, som du kan tilgå via hjemmesiden www.pro-psykiatri.dk

Spørgeskema med 20 + 9 spørgsmål

Det spørgeskema, du skal udfylde, omfatter 20 spørgsmål, der handler bredt om, hvordan du har det. Hvert af de 20 spørgsmål kan besvares ved at sætte kryds på en skala.

Spørgsmålene vedrører 4 emner:

  • Din trivsel eller manglende trivsel
  • Din evne eller manglende evne til at udføre aktiviteter
  • Eventuelle bivirkninger
  • Dit samlede helbred - fysisk og psykisk.

Du skal også svare på 9 spørgsmål, som vedrører din skolegang, uddannelse, beskæftigelse, bolig, dit sociale netværk og eventuel brug af stimulanser/rusmidler.

Udfyld spørgeskemaet inden din næste behandlingssamtale

Hvis du er i ambulant behandling, skal du udfylde skemaet derhjemme. Du kan også vælge at udfylde skemaet i venteværelset, hvis du møder op i god tid inden din samtale.

I dit indkaldelsesbrev til næste samtale vil der stå, at du skal huske at udfylde spørgeskemaet. Du får også en vejledning sammen med brevet.

Husk at møde op i god tid før din samtale, hvis du vil udfylde spørgeskemaet i ambulatoriets venteværelse. Du kan låne en tablet hos sekretæren og udfylde skemaet på den.

Aftal med din behandler, om du skal udfylde skemaet flere gange, mens du er i behandling. Udfyldes skemaet flere gange giver det mulighed for, at I sammen kan følge med i, hvordan din situation udvikler sig over tid.

Vær opmærksom på, at din behandler først ser dine svar den dag, du har en aftale i ambulatoriet. Hvis du får akut brug for hjælp, er det derfor vigtigt, at du kontakter ambulatoriet. Du kan også kontakte Psykiatrisk Skadestue (døgnåben).

Hvis du er indlagt på en psykiatrisk afdeling, får du hjælp til at udfylde skemaet ved din indlæggelse og igen ved udskrivelse.

Din kontaktperson forklarer dig, hvad du skal gøre og kan også hjælpe dig med det praktiske. Du kan låne en tablet og udfylde skemaet på den.

Hvis din indlæggelse varer mere end 14 dage, bliver du tilbudt at udfylde spørgeskemaet igen, inden du skal hjem. Udfyldes skemaet både ved start og slut, kan du og din behandler sammenligne dine svar, når I sammen evaluerer på effekten af din indlæggelse.

Få eventuelt hjælp til det praktiske, men bestem selv, hvad du vil svare

Det kan være en god idé at få praktisk hjælp til at komme ind på hjemmesiden og få åbnet spørgeskemaet - og få det afsluttet og indsendt.
For nogle vil det også være en god hjælp at få spørgsmålene læst op.

Hvis du får en pårørende eller en ven til at hjælpe dig, så vær opmærksom på, at det altid skal være dig, der bestemmer, hvad du vil svare.

PRO-Psykiatri handler netop om, at du videregiver DINE oplysninger om, hvordan DU har det.

Din behandler kan hjælpe dig godt i gang med at bruge PRO, så spørg, når du er i tvivl om noget.