TILBAGE

Patienter og personale i nyt samarbejde om forebyggelse af tvang

22. august 2019
Alle ønsker sig mindre tvang i psykiatrien. Nu sætter patienter og fagprofessionelle sig sammen for at finde gode løsninger på, hvordan tvang bedst kan forebygges. Det sker som led i Psykiatriens deltagelse i et nationalt projekt om bæredygtig brugerinddragelse.

Kontakt

Malene Østergaard Terp

Specialkonsulent, ph.d.
Enhed for Samskabelse

Tlf.:

40 12 83 33

Mail:

m.terp@rn.dk

Jan Mainz

Direktør for patientforløb og kvalitet, professor
Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital

Tlf.:

25 57 90 33