Brugerinddragelse

"Sammen skaber vi vejen"

I Psykiatrien i Region Nordjylland er vi overbeviste om, at undersøgelse og behandling lykkes bedst, når vi samarbejder med patienten. Vi tror også på, at vi finder de bedste løsninger, når vi gør aktivt brug af patienters viden og erfaring i vores udviklingsarbejde.

Her på siden findes eksempler på, hvordan vi arbejder med brugerinddragelse - individuelt og organisatorisk.

Brugerinddragelse i det enkelte patientforløb

Patientens Team

Patientens Team 

Relevante fagpersoner arbejder sammen, så du som patient kan opleve et trygt og sammenhængende forløb. Samarbejdet koordineres i 'Patientens Team', som du også selv er med i - og en patientansvarlig læge har det overordnede ansvar for dit forløb.

Læs mere om Patientens Team og patientansvarlig læge

Patientens Team og den behandlingsansvarlige læge kan optimere patientforløb (artikel)

GEB - Guidet Egenbeslutning 

Øget livskvalitet på trods af sygdom - Metoden Guidet Egen Beslutning støtter patienter, der er langvarigt syge, i at vælge det til, der kan styrke deres helbred og livskvalitet. Fokus på ressourcer, muligheder og præferencer.

Læs mere om Guidet Egen-Beslutning

PRO-Psykiatri 

Samtaler med indhold og retning - PRO-Psykiatri er et værktøj, der kan styrke samarbejdet om din behandling og give dig mere indflydelse på, hvad der er vigtigst at få talt om. Forbered dig inden samtalen.

Læs mere om PRO-Psykiatri

Brugerstyret seng 

Patienter kan indlægge sig selv og dermed forebygge tilbagefald - Brugerstyrede senge gør, at patienter selv kan opsøge hjælp, når de kan mærke behovet er der. Det giver dem mere kontrol med egen behandling.

Læs mere om brugerstyrede senge

Enhed for Samskabelse

Enhed for Samskabelse

Sammen om at skabe - Vi støtter processer, hvor patienter, pårørende og fagpersoner samles ved samme bord for at udvikle sundhedsvæsenet på borgernes præmisser.

Læs mere om Enhed for Samskabelse

Peerboard

PRO-Psykiatri Bruger til bruger

'Intet om os uden os' - Nuværende og tidligere patienter (peers) er med til at udvikle Psykiatrien. De inviteres med helt ind i 'maskinrummet', når nye tilbud og tiltag skal finde sin form.

Læs mere om Psykiatriens peerboard