For sundhedsfaglige og samarbejdspartnere

Psykiatrien kan kontaktes hele døgnet på telefon:

97 64 30 00

Brug også dette nummer, når der ønskes kontakt til psykiatrisk bagvagt.

Længerevarende forløb med psykiatrisk behandling, rehabilitering og recovery - en helhedsorienteret indsats for borgere med massive udfordringer.

Læs om det nye tilbud

 • Information til praktiserende læger og andre, der ønsker information og vejledning om, hvordan de skal henvise til enten børne- og ungdomspsykiatrien, voksenpsykiatrien eller ældrepsykiatrien.
 • Mange patienter, der henvises til udredning eller behandling i et af Psykiatriens ambulatorier, får tilbudt et pakkeforløb. Et pakkeforløb er et standardforløb for behandlingen af en specifik sygdom...
 • Et godt og smidigt samarbejde mellem Psykiatrien og fx patientens egen læge har ofte stor betydning for det enkelte patientforløb. Psykiatrien står til rådighed med specialistviden og vejledning - patientspecifik...
 • Psykiatrien i Region Nordjylland varetager udredning, diagnosticering og behandling på en række fagområder indenfor voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri. Rammen er nationale retningslinjer...
 • Et velfungerende samarbejde mellem kommunerne, de praktiserende læger og den regionale psykiatri er af stor betydning for mennesker, der har en alvorlig og længerevarende psykisk sygdom. Samarbejdet...
 • Psykiatrien i Region Nordjylland etablerede i 2018 en ny afdeling med særlige sengepladser for borgere, der ud over svær psykisk sygdom også er massivt udfordret på flere andre måder. Under en frivillig...
 • Koordineret samarbejde mellem praktiserende læge, kommune og behandlingspsykiatri er omdrejningspunktet i mange patientforløb.
 • Selvmordstanker og selvmordsforsøg er altid tegn på, at et menneske er ved at miste kontrollen over sin situation. For at forebygge selvmord og selvmordsforsøg er det vigtigt, at vi er flere, der tager...
 • Psykiatrien i Region Nordjylland leder et beredskab, der kan rykke ud med psykosocial bistand i situationer, hvor mange mennesker på dramatisk vis bliver udsat for en voldsom hændelse. Det kan fx dreje...
 • I Psykiatrien prioriterer vi uddannelse, forskning og et godt fagligt miljø. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker information om uddannelsesforløb, karrieremuligheder m.v.
 • Psykiatrien i Region Nordjylland udbyder løbende forskellige uddannelsesaktiviteter med relevans for samarbejdspartnere, fx ansatte i den kommunale psykiatri eller læger og psykologer i almen praksis...
 • Velkommen til dig, der er nyansat i Psykiatrien i Region Nordjylland.