For sundhedsfaglige og samarbejdspartnere

Psykiatrien kan kontaktes hele døgnet på telefon:

97 64 30 00

Brug også dette nummer, når der ønskes kontakt til psykiatrisk bagvagt.

Længerevarende forløb med psykiatrisk behandling, rehabilitering og recovery - en helhedsorienteret indsats for borgere med massive udfordringer.

Læs om det nye tilbud

 • Særlige pladser - et nyt tilbud

  I 2018 etablerer Psykiatrien i Region Nordjylland 16 særlige sengepladser for borgere, der ud over svær psykisk sygdom også er massivt udfordret på flere andre måder. Under en frivillig og længerevarende...
 • Henvisning og visitation

  Information til praktiserende læger og andre, der ønsker information og vejledning om, hvordan de skal henvise til enten børne- og ungdomspsykiatrien, voksenpsykiatrien eller ældrepsykiatrien.
 • Rådgivning

  Et godt og smidigt samarbejde mellem Psykiatrien og fx patientens egen læge har ofte stor betydning for det enkelte patientforløb. Psykiatrien står til rådighed med specialistviden og vejledning - patientspecifik...
 • Specialeplanlægning

  Psykiatrien i Region Nordjylland varetager udredning, diagnosticering og behandling på en række fagområder indenfor voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri. Rammen er nationale retningslinjer...
 • Pakkeforløb

  Mange patienter, der henvises til udredning eller behandling i et af Psykiatriens ambulatorier, får tilbudt et pakkeforløb. Et pakkeforløb er et standardforløb for behandlingen af en specifik sygdom...
 • Sundhedsaftaler

  Et velfungerende samarbejde mellem kommunerne, de praktiserende læger og den regionale psykiatri er af stor betydning for mennesker, der har en alvorlig og længerevarende psykisk sygdom. Samarbejdet...
 • Samarbejde og projekter

  Koordineret samarbejde mellem praktiserende læge, kommune og behandlingspsykiatri er omdrejningspunktet i mange patientforløb.
 • Selvmordsforebyggelse

  Selvmordstanker og selvmordsforsøg er altid tegn på, at et menneske er ved at miste kontrollen over sin situation. For at forebygge selvmord og selvmordsforsøg er det vigtigt, at vi er flere, der tager...
 • Psykosocialt beredskab

  Psykiatrien i Region Nordjylland leder et beredskab, der kan rykke ud med psykosocial bistand i situationer, hvor mange mennesker på dramatisk vis bliver udsat for en voldsom hændelse. Det kan fx dreje...
 • Psykiatrisk forskning

 • Uddannelse og karriere

  I Psykiatrien prioriterer vi uddannelse, forskning og et godt fagligt miljø. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker information om uddannelsesforløb, karrieremuligheder m.v.
 • Kurser og konferencer

  Psykiatrien i Region Nordjylland udbyder løbende forskellige uddannelsesaktiviteter med relevans for samarbejdspartnere, fx ansatte i den kommunale psykiatri eller læger og psykologer i almen praksis...
 • For nyansatte

  Velkommen til dig, der er nyansat i Psykiatrien i Region Nordjylland.