Kørsel til og fra hospitalet

Hovedreglen er, at du selv sørger for samt betaler din transport til og fra hospitalet.

Hvis du kan benytte offentlig transport, kan du søge om befordringsgodtgørelse.

Hvis du af helbredsmæssige årsager IKKE kan benytte offentlig transport, kan du blive visiteret til patientbefordring.

Region Nordjylland bevilger ikke kilometergodtgørelse fra 1. januar 2019.

Værd at vide om patientbefordring

Sådan ansøger du om befordringsgodtgørelse

Ansøgning om befordringsgodtgørelse foregår digitalt.