Sygeplejerskers uddannelse og karriere


Hør to af Psykiatriens sygeplejersker fortælle, hvordan de oplever, at de hver dag er med til gøre en forskel for både patienter, pårørende og kolleger.
 

Julie, ansat på sengeafsnit for voksne med skizofreni eller andre sygdomme med psykoser

Camilla, ansat på Intensivt Sengeafsnit i Brønderslev

I en række artikler fortæller sygeplejersker om deres job og karriere i Psykiatrien.

Læs deres spændende historier

Psykiatrien i Region Nordjylland er klinisk undervisningssted for sygeplejestuderende fra University College Nordjylland(UCN).

Klinisk uddannelse i Psykiatrien foregår på 3., 4. og 6. semester.

Læs mere

Sygeplejen i Psykiatrien

Illustrationen er en tegning af et træ, hvis formål er at visualisere sygeplejen og de mange elementer, sygeplejen består af, hos os.

Det kliniske plejepersonale skal have den relevante viden, de færdigheder og kompetencer, der skal til for at kunne yde sygepleje og behandling af høj faglig kvalitet.

Læs mere

Fundamentals of Care (FoC) er en teoretisk begrebsramme for sygepleje, hvor der er fokus på planlægning og udøvelse af situationsorienteret og individualiseret sygepleje.

Læs mere

Kontakt os, hvis du har spørgsmål om uddannelsesforløb, ansættelses- og karrieremuligheder - eller noget helt andet vedrørende Psykiatrien i Region Nordjylland.

Læs mere