Ambulatorium for Psykisk Udviklingshæmmede (regionsfunktion)