Find afdelinger, afsnit og ambulatorier på Psykiatriens adresser

Psykiatrien i Region Nordjylland tilbyder undersøgelse og behandling  flere steder i landsdelen, bl.a. på de psykiatriske hospitaler i Aalborg og Brønderslev. 

Se en oversigt over alle Psykiatriens sengeafsnit og ambulatorier - eller:

Vælg en af adresserne for at se tilhørende afdelinger, afsnit og ambulatorier.

Fokus på tvang i psykiatrien

I Psykiatrien i Region Nordjylland arbejder vi målrettet med at forebygge brugen af tvang. Fysisk aktivitet, brugerstyrede senge og sanserum er nogle af de tiltag, vi gør brug af.
Først og fremmest skyldes vores gode resultater på området dog, at personalet arbejder målrettet med at nedbringe tvang i behandlingen.

Læs mere om tvang
Psykiatriplan 2015-2020

Effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatriplan 2015-2020 handler om, hvordan Psykiatrien i Region Nordjylland skal udvikle sig i de kommende år. Den er godkendt politisk af regionsrådet - og udgør en del af regionens samlede plan for et stærkt nordjysk sundhedsvæsen.

Læs mere om Psykiatriplan 2015-2020

Brugerundersoegelse 2018

Hvordan var din oplevelse?

Patienter og pårørende, der er i kontakt med Psykiatrien i efteråret 2018, får mulighed for at deltage i en brugerundersøgelse. På forhånd tak til jer, der giver jer tid til at udfylde det spøgeskema, I får udleveret af personalet.

Læs mere om brugerundersøgelsen

Efter 1. januar er det ikke længere muligt at få befordringsgodtgørelse til kørsel i egen bil i forbindelse med aftaler på hospitalerne. Hvis en patient helbredsmæssigt ikke er i stand til at tage offentlig transport og opfylder reglerne, kan patienten blive tilbudt en patientbefordring. For patienter, der kan benytte offentlig transport, sker der ingen ændringer.

www.rn.dk/patientbefordring